Tìm kiếm nâng cao 
 Thứ hai, ngày 08-02-2016
Công cụ làm việc cá nhân


Thông tin về Đại sứ quán

ĐỊA CHỈ: No. 54, Corner of Borzou St., Ejazi St. (Assef), Zaferaniyeh, Tehran

Ngày nghỉ: Thứ Sáu và thứ Bảy

Giờ làm việc: 09.00 - 16.30

ĐT (Tổng đài):           +98 21 22411670

Fax:                                +98 21 22416045

SĐT khẩn cấp:            +98 21 22411670 và +98 9124132237

E-mail: vnemb.ir@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamembassy-iran.org/

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

NGUYỄN HỒNG THẠCH

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền


BÙI ĐÌNH QUÝ

Bí thư thứ nhất (Quản tri - Lễ tân)


NGUYỄN TIẾN DŨNG

Bí thư thứ nhất (Nghiên cứu)


VƯƠNG VĂN DÂN

Bí thư thứ hai (Báo chí)

ĐẶNG HỮU PHƯỚC

Bí thư thứ ba (Lãnh sự, văn hóa)

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

Kế toán

VŨ ĐÌNH NONG

Cơ yếu

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

Lái xa

 

ĐỊA CHỈ THƯƠNG VỤ

No. 2, First Floor, Aref Dead-end, Aqa Bozorgi Street, Fayyazi
(Fereshteh) Street, Vali-e-Asr Ave, Tehran - Iran

(Từ tháng 12/2015 chuyển đến địa chỉ: No. 54, Corner of Borzou St., Ejazi St. (Assef), Zaferaniyeh, Tehran)


ĐT: (+98 21) 22433101

Fax: (+98 21)26802609

Nguyễn Phi Long

Bí thư thứ ba (Thương mại) 

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 25-09-2015