Tìm kiếm nâng cao 
 Thứ sáu, ngày 01-08-2014
Công cụ làm việc cá nhân


Thông tin về Đại sứ quán

ĐỊA CHỈ SỨ QUÁN

No.6, East Ordibehesht, Zaferanieh, Moqadas-e Ardebili, Peysian Street, Vali-e-Ars Avenue, Tehran

Ngày nghỉ:

Thứ Sáu và thứ Bảy

Giờ làm việc:

Buổi sáng: 09.00 - 12.00

Buổi chiều: 14.00 - 16.00

ĐT: +98.21.22411670

Fax: +98.21.22416045

SĐT khẩn cấp: +98 (0)9123380959; +98 (0)9121354094

E-mail: vnemb.ir@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamembassy-iran.org/

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

HỒ ANH THÁI

Tham tán công sứ, Đại biện lâm thời

ĐT: +98 21 22414758

NGUYỄN NGỌC HẢI

Tham tán thương mại

ĐT: +98 21 22611794

BÙI ĐÌNH QUÝ

Bí thư thứ nhất, Lễ tân quản trị

ĐT: +98 21 22411670

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

Bí thư thứ nhất, Lãnh sự, văn hóa

ĐT: +98 21 22411670

NHỮ XUÂN BÌNH


Bí thư thứ nhất, Báo chí, ngoại giao kinh tế

ĐT: +98 21  22409818

TRẦN XUÂN HẢI


Bí thư thứ ba, Kế toán

ĐT: +98 21 22416045

 
ĐỊA CHỈ THƯƠNG VỤ

Địa chỉ: No. 2, First Floor, Aref Dead-end, Aqa Bozorgi Street, Fayyazi (Fereshteh) Street, Vali-e-Asr Ave, Tehran

ĐT: +98 21 22611794

Fax: +98 21 22009337

Mobile: +98 (0)9123140271

E-mail: tvvniran@yahoo.com ; haicounsellor@yahoo.com

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 14-01-2014