Tìm kiếm nâng cao 
 Thứ ba, ngày 23-12-2014
Công cụ làm việc cá nhân


Thông tin về Đại sứ quán

ĐỊA CHỈ SỨ QUÁN

No.6 East Ordibehesht, Mardani, Akbari St., Pesyan St., M.

Ardabili, Vali-Asr Ave. Tehran - Iran

Ngày nghỉ: Thứ Sáu và thứ Bảy

Giờ làm việc: 09.00 - 16.30

ĐT: +98.21.22411670

Fax: +98.21.22416045

SĐT khẩn cấp: +98 (0)9123380959; +98 (0)9121354094

E-mail: vnemb.ir@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamembassy-iran.org/

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

NGUYỄN HỒNG THẠCH

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

ĐT: +98 21 22416046

HỒ ANH THÁI


Tham tán Công sứ, Người thứ hai

ĐT: +98 21 22414758

NGUYỄN NGỌC HẢI


Tham tán thương mại

ĐT: +98 21 22611794

NGUYỄN VĂN THƯỞNG

Bí thư thứ nhất (Lãnh sự, văn hóa)

ĐT: +98 21 22411670

BÙI ĐÌNH QUÝ

Bí thư thứ nhất (Lễ tân, quản trị)

ĐT: +98 21 22411670

NHỮ XUÂN BÌNH

Bí thư thứ nhất (Báo chí, kinh tế)

ĐT: +98 21  22409818
 

ĐỊA CHỈ THƯƠNG VỤ

No. 2, First Floor, Aref Dead-end, Aqa Bozorgi Street, Fayyazi
(Fereshteh) Street, Vali-e-Asr Ave, Tehran - Iran

ĐT: +98 21 22611794

Fax: +98 21 22009337

Mobile: +98 (0)9123140271

E-mail: tvvniran@yahoo.com ; haicounsellor@yahoo.com

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 04-08-2014